You are currently viewing Odwołany lub opóźniony lot? Zobacz swoje prawa!

Odwołany lub opóźniony lot? Zobacz swoje prawa!

Czy zdażyło Ci się, że twój lot został opóźniony, a co gorsze odwołany? Zdarzenie takie może pokrzyżować wakacyjne plany, ale nie powinniśmy się załamywać. Trzeba sprawdzić swoje prawa i wykorzystać je na własną korzyść.

Niestety większość osób nie jest w ogóle świadoma swoich praw, a można się ubiegać nawet o 600 euro przy odwołanym lub opóźnionym locie! Dowodzi tego poniższa ankieta, którą przeprowadziłem na moim instagramie:

opóźniony lot

Prawa pasażera – odwołany lot

Lot odwołany na więcej niż 14 dni

 • możesz zrezygnować z lotu i dostać 100% zwrotu pieniędzy
 • przebukować lot na najbliższy możliwy termin

Lot odwołany na mniej niż 14 dni

 • możesz ubiegać się o zwrot 100% pieniędzy za lot, bądź przebudować lot na najbliższy możliwy termin (Linia lotnicza obsługująca opóźniony lot powinna zapewnić opiekę w czasie oczekiwania na lot zastępczy. Jeżeli linia lotnicza nie zapewni noclegu ani transportu do hotelu, pasażer może domagać się zwrotu na podstawie paragonów)
 • ubiegać się o odszkodowanie*

Prawa pasażera – opóźniony lot

 • przy opóźnieniu powyżej 2 godzin przysługuje Ci prawo do opieki, czyli napoje i posiłki (jeżeli opieka nie zostanie zagwarantowana, a pasażer samodzielnie poniesie koszty, może domagać się zwrotu od linii lotniczej na podstawie paragonów)
 • przy opóźnieniu powyżej 5 godzin przysługuje Ci zwrot kosztów za bilet lub lot alternatywny (Jeżeli lot alternatywny jest np następnego dnia i linia lotnicza nie zapewni noclegu ani transportu do hotelu, pasażer może domagać się zwrotu pieniędzy na podstawie paragonów)
 • w przypadku przybycia do miejsca docelowego z 3 godzinnym opóźnieniem, możesz starać się o odszkodowanie*

Overbooking – odmowa przyjęcia na pokład

 • prawo do opieki, czyli napoje i posiłki
 • prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu, a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego połączenia
 • zakwaterowanie, gdy na lot zastępczy trzeba czekać przez jedną lub więcej nocy oraz transport między lotniskiem, a hotelem
 • odszkodowanie*
 • przewoźnik może jeszcze zapytać się ludzi, którzy weszli już na pokład czy ktoś czasem nie chce się zamienić i przystaje na wyżej wymienione warunki
 • przy opóźnieniu powyżej 5 godzin przysługuje Ci zwrot kosztów za bilet lub lot alternatywny (Jeżeli lot alternatywny jest np następnego dnia i linia lotnicza nie zapewni noclegu ani transportu do hotelu, pasażer może domagać się zwrotu pieniędzy na podstawie paragonów)
 • w przypadku przybycia do miejsca docelowego z 3 godzinnym opóźnieniem, możesz starać się o odszkodowanie*

*Odszkodowanie

konsument.gov.pl/opozniony-odwolany-lot/

Nadzwyczajne okoliczności

Przewoźnik może być zwolniony z wypłaty odszkodowania, w sytuacji gdy odwołanie jest spowodowane nadzwyczajną okolicznością, których nie można było uniknąć. Jakie mogą być nadzwyczajne okoliczności?:

 • Złe warunki atmosferyczne
 • Klęski żywiołowe
 • Strajki strony trzeciej np. personelu lotniska
 • Zagrożenie bezpieczeństwa

Załóżmy, że twój lot został opóźniony lub odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych. Niestety odszkodowanie Ci nie przysługuje. Mimo to linia lotnicza zobowiązana jest do zwrotu kosztów za bilety lub zaoferowaniem lotu w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeśli pasażerowie zgodzą się na lot w późniejszym terminie – przewoźnik musi zapewnić posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem, a miejscem zakwaterowania (gdy nowy lot ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowanym starcie odwołanego lotu). Ponadto, pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Uzyskaj pomoc

Jeśli sami dochodzimy roszczeń z linią lotniczą, z reguły odrzucają sprawy, aby nie wypłacać odszkodowań, powołując się na takie powody jak np. przyczyny operacyjne, przyczyny dotyczące bezpieczeństwa pasażerów itp. co zwykle jest tylko wymówką w wypłacie rekompensaty. Jeśli chodzi o nadzwyczajne okoliczności, na które z reguły powołują się przewoźnicy tj. np. warunki atmosferyczne (nie wszystko jest jednoznaczne, pogoda mogła zakłócić siatkę połączeń z rana, a lot powinien się odbyć wieczorem) lub strajki osób trzecich, które także zwalniają linię lotniczą z wypłaty odszkodowań (powołując się na wyrok Sądu Okręgowego – zwalniają, powołując się na decyzję Europejskiego Trybunały – nie zwalniają). 

Dlatego ktoś kto doświadczył kiedykolwiek opóźnienia lub odwołania lotu, niech nie rezygnuje z ubiegania się o odszkodowanie, gdy linia lotnicza odrzuca nasze roszczenie. W wielu przypadkach nie mają oni racji. Każdą sprawę należy traktować indywidualnie. Skorzystaj z pomocy specjalistów, dzięki którym uda Ci się wygrać sprawę z linią lotniczą. Wypełnij formularz, a zwrot za lot wszystkim się zajmie 😉

Twój lot został opóźniony lub odwołany w ciągu ostatniego roku?

Możesz jeszcze ubiegać się o odszkodowanie!
Kliknij poniżej i wypełnij formularz

Zwrot za lot pomoże Ci wszystko załatwić i pobiera procent tylko wtedy, gdy wygrają Twoją sprawę

Jeśli się podobało, prześlij dalej!

Dodaj komentarz